Τετάρτη, 5 Μαΐου 2010

ΤΡΙΜΗΝΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
1ο 2ο 3ο
1.Καλλιάρα 1.Τσιομήτα 1.Χαμπλά
2.Μόσχου Δ. 2.Μπλάνη 2.Καουρμάς
3.Κυριακίδης 3.Δημητριάδου 3.Τάνσαρλη
4.Μπακαούκας 4.Πετροσιάν 4.Τσούτσουρας
5.Δημοπούλου 5.Στόκκος 5.Ριχάνι
6.Κωνσταντίνου 6.Βολτέας 6.Κουρτάκη
7.Βασιλειάδου 7.Μεμέτ 7.Μπίτου
8.Κοσμίδης 8.Δηλόπουλος 8.Μανιώτης
9.Τόλκος 9.Τσολακίδου 9.Βασίλι
10.Μόσχου Π. 10.Γεωργίου 10.Γεωργούλας
11.Κυριατζή 11.Ισάκοβ 11.Αστρακάς
12.Μικροπούλου 12.Λιβέρης 12.Ισακίου
13.Πένου 13.Μπαντένσκι 13.Μανουσόπουλος
14.Στρόππου 14.Νταμότσεβα 14.Αποστολίδου
15.Αμούτζια 15.Ντιούδη 15.Αζίδης
16.Γυφτάκη 16.Ταμπούρα 16.Βασιλείου Χ.
17.Γραφάκος 17.Τζεφρώνης 17.Παπαγιάννη

18.Τσιώνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου