Δευτέρα, 31 Μαΐου 2010

Η κλινική της αιματολογιας για σήμερα 31 Μαΐου θα ακυρωθεί.Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα γίνει αναπλήρωση της κλινικής.

Το μάθημα πειραματική χειρουργική θα γίνει αύριο στην αίθουσα της εκπαίδευσης 14.00. Στο μάθημα θα γίνει συνεννόηση για την ημέρα της εξέτασης.
 • Ώρα εξέτασης της Μαιευτικής(στις 3/6), 13:00 στο αμφιθέατρο της Δραγάνας!!!

Πέμπτη, 27 Μαΐου 2010

Στη βιβλιοθήκη υπάρχουν οι διαφάνειες της καρδιοχειρουργικής. Επίσης υπάρχουν σημειώσεις στο Λούκι Λουκ.

1.Αύριο είναι το τελευταίο μάθημα Ιατροδικαστικής
2.Τη Δευτέρα 31/05 θα γίνει το extra μάθημα Non-Hodgkin Λεμφώματα του Τσαταλά ,στις 12:00
3.Τη Δευτέρα 31/05 στις 14:00 θα ξεκινήσει το μάθημα Πειραματική Χειρουργική με τον Πιτιακούδη.Θα γίνει μόνο ένα μάθημα.

Τρίτη, 25 Μαΐου 2010

Για το επιλεγόμενο Νεογνολογία, όποιος ενδιαφέρεται πρέπει να πάει να γραφτεί!
Υπάρχει σχετική ανακοίνωση!
Στον Ελευθερουδάκη ήρθαν τα βιβλία της Μαιευτικής!!!Πρέπει να πάμε να τα πάρουμε άμεσα, γιατί στο τέλος του μήνα θα επιστραφούν!

Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010

Παρατίθενται οι ερωτήσεις στις οποίες θα εξεταστούμε στο επιλεγόμενο μάθημα "Σύγχρονες Απεικονιστικές Μέθοδοι".Από αυτές τις 20 θα πέσουν 5...όπως καταλαβαίνετε δεν προλαβαίνετε να βγάλετε την ύλη γι'αυτό ή τρέξτε να προλάβετε ή απλά παρατήστε τα.....:-PΘέματα κατ’επιλογήν

 1. Το σύστημα PACS είναι: α)σύστημα αρχειοθέτησης, μεταφοράς και διαχείρισης εικόνας των ακτινολογικών εξετάσεων σε νοσοκομειακό επίπεδο β)σύστημα διαχείρισης και κοστολόγησης υπηρεσιών υγείας γ)σύστημα επικοινωνίας μεταξύ μη συμβατών λογισμικών

 1. Οι ακτίνες – Χ είναι: α)ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με υψηλή συχνότητα και μεγάλης ενέργειας φωτόνια β)ραδιενεργός ακτινοβολία γ)ακτινοβολία από εναλασσόμενο ηλεκτρικό ρεύμα

 1. Στη μαγνητική τομογραφία χρησιμοποιούμε σαν σκιαγραφικά μέσα: α)μη ιονικές ιωδιούχες σκιαγραφικές ουσίες β)παραμαγνητικές ουσίες όπως το γαδολίνιο γ)διαλύματα με περιεχόμενο βάριο

 1. Στις ήπιες αλλεργικές αντιδράσεις από την ενδοφλέβια χορήγηση ιωδιούχων σκιαγραφικών μέσων είναι όλα εκτός από: α)αίσθημα θερμότητας β)τάση γιά έμετο και ναυτία γ)κνιδώδες εξάνθημα δ)προσωρινή διαταραχή της όρασης

 1. Ποιό από τα κατωτέρω είναι αληθές(-ή) στις εξετάσεις που χρησιμοποιούν ιοντίζουσα ακτινοβολία:α) πρέπει να περιορίζεται ο αριθμός τους β) πρέπει να αποφεύγεται η άσκοπη επαναληψή τους γ)πρέπει να χρησιμοποιείται η μικρότερη δόση ακτινοβολίας χωρίς όμως να επηρεάζεται η ποιότητά τους δ)πρέπει να αποφεύγεται η άσκοπη έκθεση σε αυτήν ομάδων του ευαίασθητου πληθυσμού όπως δηλαδή ο παιδικός πληθυσμός, οι νέοι στην παραγωγική ηλικία, η έγκυος γυναίκα στο πρώτο εξάμηνο της κύησης της ε)όλα τα ανωτέρω είναι αληθή.

 1. Ποιό από τα κατωτέρω είναι αληθές(-ή). Στις απεικονιστικές εξετάσεις πρέπει να: α)γνωρίζουμε λεπτομερώς το ιστορικό του ασθενούς β)προσδιορίσουμε τη μέθοδο εξέτασης γ)αναγνωρίσουμε εάν χορηγήθηκε σκιαγραφική ουσία δ)αναγνωρίσουμε την βλάβη και να προσδιορίσουμε και να αναλύσουμε τους χαρακτήρες της ε)να γίνεται σύγκριση με προηγούμενες εξετάσεις που έγιναν με παρόμοια τεχνική στ)όλα τα ανωτέρω είναι αληθή.

 1. Στις ακτινογραφίες θώρακα που ελήφθησαν «επι κλίνης», με τα φορητά ακτινολογικά μηχανήματα, τι από τα κατωτέρω δεν είναι αληθές(-ή): α) ο καρδιαγγειακός σχηματισμός είναι μεγενθυμένος β) λόγω των μεγάλων χρόνων έκθεσης εμφανίζεται αυξημένη πνευμονική αγγείωση που ψευδώς μπορεί να εκληφθεί σαν πνευμονικό οίδημα γ)είναι δύσκολη η διάγνωση της παρουσίας πλευριτικής συλλογής δ)ο πνευμοθώρακας διαγιγνώσκεται ευκρινώς.

 1. Με τη βοήθεια της αξονικής τομογραφίας απεικονίζονται και παρακεντώνται με λεπτή βελόνα, μετά από στόχευση ενδοπαρεγχυματικές εξεργασίες του πνεύμονα αλλά και του θωρακικού τοιχώματος. α)σωστό β)λάθος

 1. Στην μαγνητική χολαγγειοπαγκρεατογραφία (MRCP) χρησιμοποιείται σαν σκιαγραφικό μέσο παραμαγνητική ουσία α)σωστό β)λάθος

 1. Πλεονεκτήματα της μαγνητικής χολαγγειοπαγκρεατογραφίας (MRCP) είναι τα κατωτέρω εκτός από: α) είναι μή επεμβατική μέθοδος β)είναι αξιόπιστη γ)απεικονίζει λίθους στην ενδοπαγκρεατική μοίρα του χοληδόχου πόρου δ)δεν απεικονίζει τον κυστικό πόρο

 1. Η εξέταση εκλογής γιά την ανάδειξη πνευμονικής εμβολής στην οξεία φάση είναι: α)η μαγνητική τομογραφία πνευμόνων β)η ελικοειδής αξονική τομογραφία γ)η αγγειογραφία των πνευμονικών αρτηριών δ) το σπινθηρογράφημα αιμάτωσης

 1. Η θεραπευτική μέθοδος εκλογής στην νεφραγγειακή υπέρταση, αρτηριοσκληρυντικής ή ινομυώδους δυσπλασίας είναι α) η χειρουργική επέμβαση β)η διαδερμική αγγειοπλαστική των νεφρικών αρτηριών γ)η τοποθέτηση μεταλλικών ενδοπροθεμάτων (stent) χωρίς προηγούμενη θεραπευτική παρέμβαση

 1. Ενδείξεις γιά αρτηριογραφία είναι: α)η ανάδειξη της αγγειακής ανατομίας και των ιδιομορφιών μιάς περιοχής, πριν μιά χειρουργική επέμβαση με σκοπό την ελάττωση του χρόνου της επέμβασης β)η απεικόνιση διαφόρων παθήσεων των αγγείων όπως στενώσεις, αποφράξεις, θρομβώσεις, ανευρύσματα και αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες γ)η ανάδειξη περιοχής αιμορραγίας δ)η χαρτογράφηση της αγγειοβρίθειας νεοπλασματικής εξεργασίας ε)η ταυτόχρονη διενέργεια θεραπευτικής πράξης (εμβολισμός, αγγειοπλαστική) στ)όλα τα ανωτέρω αποτελούν ενδείξεις

 1. Πλεονεκτήματα της ψηφιακής αφαιρετικής αγγειογραφίας (DSA) έναντι της συμβατικής αγγειογραφίας είναι: α)η ευκρινέστερη απεικόνιση των αγγειακών δομών β)το γεγονός ότι δεν επιπροβάλλονται οι οστικές δομές γ)αναδεικνύονται και μικρά αγγεικά στελέχη δ)λόγω της υψηλότερης ευκρίνειας απαιτείται μικρότερη ποσότητα σκιαγραφικού μέσου ε)όλα τα ανωτέρω

 1. Ο θεραπευτικός εμβολισμός χρησιμοποιείται : α)γιά την θρόμβωση αιμορραγούντος αγγείου σε περιπτωσεις οξείας αιμορραγίας β)γιά τον εμβολισμό νεοπλασμάτων γ)γιά την απόφραξη αρτηριοφλεβωδών δυσπλασιών δ)γιά την αντιμετώπιση συχνά αιμορραγούντων και ευμεγέθων ινομυωμάτων της μήτρας

 1. Η διαδερμική θερμοπληξία εφαρμόζεται: α)στους μεταστατικούς όγκους του ήπατος β)στους μεταστατικούς όγκους του νεφρού γ)στούς πρωτοπαθείς όγκους του μυικού συστήματος δ) στούς πρωτοπαθείς όγκους του πνέυμονα

 1. Στην μαγνητική μαστογραφία χρησιμοποιείται παραμαγνητική ουσία, όπως το γαδολίνιο: α)σωστό β)λάθος

 1. Στις τεχνικές εικονικής ενδοσκόπησης απεικονίζονται τρισδιάστατα: α) οι ενδοαυλικές,ενδοκοιλοτικές εξεργασίες β) οι εξωτοιχωματικές αλλοιώσεις και επεκτάσεις όγκων γ) τα διάφορα σπλάγχνα με τις αγγειακές δομές τους

 1. Η απεικονιστική μέθοδος εκλογής στην ανάδειξη του εγκολεασμού στα παιδιά είναι: α)το υπερηχοτομογράφημα β)η αξονική τομογραφία γ)η μαγνητική τομογραφία

 1. Η απεικονιστική μέθοδος εκλογής στην ανάδειξη υπερτροφικής πυλωρικής στένωσης είναι: α)το βαριούχο γεύμα β)η πλήρωση του στομάχου με γαστρογραφίνη γ)το υπερηχοτομογράφημα δ)η αξονική τομογραφία ε)η μαγνητική τομογραφία.

Πέμπτη, 20 Μαΐου 2010

Νέα αλλαγή για την ομάδα Η της καρδιοθωρακοχειρουργικής : θα κάνει στις 27/05 τελικά και ώρα 15:00-18:00 !
1.ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ :
 • H ομάδα Ζ αντί για τις 31/05, θα κάνει την κλινική στις 25/05 και ώρα 15:00
 • Η ομάδα Η αντί για τις 02/06, θα κάνει την κλινική στις 26/05 και ώρα 14:00
2.ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΑ
 • Θα εξεταστεί στις 17/06
 • όσοι δεν το έδωσαν στην προηγουμενη εξεταστική , μπορουν να το δώσουν τώρα

Τρίτη, 18 Μαΐου 2010

Ύλη Ιατροδικαστικής


Η εξέταση του μαθήματος της Ιατροδικαστικής θα γίνει Δευτέρα 5 Ιουλίου 2010.

Ύλη Καρδιοχειρουργικής

Η εξέταση του μαθήματος της καρδιοχειρουργικής, θα γίνει Παρασκευή 9 Ιουλίου 2010.

Ανακοινώσεις...

 • Αύριο Τετάρτη 19 Μαΐου 2010, λόγω των φοιτητικών εκλογών ακυρώνεται το μάθημα της Αιματολογίας, για την κλινική περιμένουμε την απόφαση.
 • Η ομάδα που έχει αύριο ΚΔΧ (καρδιοθωρακοχειρουργική) επίσης δεν θα κάνει και θα γίνει συνεννόηση μεταξύ των ατόμων και του καθηγητή για να γίνει αναπλήρωση.
 • Το μάθημα της εξωσωματικής θα γίνει κανονικά.

Πέμπτη, 13 Μαΐου 2010

Νέες ανακοινώσεις

 • Οι εξετασεις στο μαθημα της αιματολογιας θα γινουν στις 16/6 18.00 - 20.00 στο αμφιθεατρο της Δραγανας...δηλωσεις συμμετοχης στην γραμματεια της αιματολογιας!!! :-))))) προφανώς ειναι γραπτα...

 • Η τεταρτη ομαδα Παιδιατρικης που ειχε κλινικη στις 3/6, λογω εξετασεων στο μαθημα της Μαιευτικης, μεταφερθηκε στις 10/6!

Παρασκευή, 7 Μαΐου 2010

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ – ΙΑΤΡΙΚΉ ΣΧΟΛΉ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ.

Διευθυντής: Καθηγητής Π.ΠΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Πέμπτη, 6 Μαίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εξετάσεις για το κατ’επιλογήν μάθημα του Ι! εξαμήνου «Σύγχρονες διαγνωστικές και επεμβατικές απεικονιστικές μέθοδοι οργάνων κοιλίας, θώρακος και αγγείων» θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 25 ΜΑΙΟΥ 2010 στις 18:00, στην αίθουσα Σεμιναρίων του Εργαστηρίου Ακτινολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο [Ισόγειο].

Απαραίτητη είναι η δήλωση συμμετοχής τις πρωινές εργάσιμες ώρες στην αίθουσα διαγνώσεων του κλασσικού Ακτινολογικού στον όροφο του Εργαστηρίου ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 20 ΜΑΙΟΥ 2010.

Πέμπτη, 6 Μαΐου 2010

Ενημέρωση για την ομάδα Ε της παιδιατρικής.

Για να ακυρωθεί η κλινική παιδιατρικής που είναι στις 10-6-2010 η Ε ομάδα παιδιατρικής θα μοιραστεί σε 4 ομάδες οι οποίες θα κατανεμηθούν στις υπόλοιπες ομάδες. Έτσι:
 • Στη 1η ομάδα που έχει κλινική 13/5/2010 πάνε :
1. Τάσιου Ασπασία
2.Τζεφρώνης Δημήτριος
3.Τόλκος Αθανάσιος
4.Τραπεζανλίδου Αλεξάνδρα
5.Τσιακούλιας Ελευθέριος
 • Στη 2η ομάδα που έχει κλινική 20/5/2010 πάνε:
1.Τσίογκα Αικατερίνη
2.Τσιομήτα Ευριδίκη
3.Τσιώνης Γεώργιος
4.Τσολακίδου Μαρία
 • Στη 3η ομάδα που έχει κλινική 27/5/2010 πάνε:
1.Τσούρα Μαρία
2.Τσούτσουρας Νικόλαος
3.Φρίμας Απόστολος
4.Φωτιάδου Στυλιανή
5.Χαλκίδου Άννα
 • Στη 4η ομάδα που έχει κλινική 3/6/2010 πάνε:
1.Χαμπλά Αντιγόνη
2.Χατζιτοφή Μαρία
3.Χηράκης Απόστολος
4.Χονδρογιάννης Νικόλαος

Τετάρτη, 5 Μαΐου 2010

 1. Το επιλεγόμενο "ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ" θα εξεταστεί στις 25/05/10.Θα κυκλοφορήσει λίστα στα μαθήματα, που θα την έχει η Βασιλειάδου Ουρανία (για τους κοντινους της Ράνια ;-) )
 2. Όσοι έχουν συγκεντρώσει διαφάνειες από τα μαθήματα να τις πάνε στην πάνω βιβλιοθήκη (όποιος τις πάει 1ος ας συνεννοηθεί με το βιβλιοθηκάριο , ώστε να συγκεντρωθούν όλες στον ίδιο υπολογιστή!!!)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Καλούνται οι φοιτητές του Ε' έτους :
 1. Bασιλείου Ν.
 2. Βασίλι
 3. Γουρουνιάς
 4. Καουρμάς
 5. Μανουσόπουλος
 6. Τσιακούλιας
 7. Φρίμας
να προσκομίσουν στο εργαστήριο Ιατροδικάστικής το ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΠΟΥΔΩΝ με 2 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/05/10.
ΤΡΙΜΗΝΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
1ο 2ο 3ο
1.Καφαλή 1.Τραπεζανλίδου 1.Σιαμάγκα
2.Σπανοπούλου 2.Χαλκίδου 2.Μπαϊλη
3.Αναγνώστου 3.Καραγιάννη 3.Κατσούλη
4.Κάππα-Μαρκόβη 4.Χηράκης 4.Πλουμής
5.Φρίμας 5.Ράλλη 5.Ρετσέλης
6.Ιωαννίδου 6.Σαμουρκασίδου 6.Τσούρα
7.Παπαγεωργίου 7.Γοργοράπτη 7.Ανυφαντή
8.Δανάς 8.Ζιώγα 8.Περικλέους
9.Ευθυμίου 9.Ζουϊκοβ 9.Χονδρογιάννης
10.Δημητρίου 10.Καζιμίροβα 10.Βασιλείου Ν.
11.Παλληκάρη 11.Μήττα 11.Νέστορας
12.Καπουσούζη 12.Μπαλτζής 12.Μιχαηλίδης
13.Κωστοπούλου 13.Προύντζου 13.Ταγάρα
14.Τάσιου 14.Τσιόγκα
15.Χατζητοφή 15.Γουρουνιάς
16.Φωτιάδου

ΤΡΙΜΗΝΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
1ο 2ο 3ο
1.Καλλιάρα 1.Τσιομήτα 1.Χαμπλά
2.Μόσχου Δ. 2.Μπλάνη 2.Καουρμάς
3.Κυριακίδης 3.Δημητριάδου 3.Τάνσαρλη
4.Μπακαούκας 4.Πετροσιάν 4.Τσούτσουρας
5.Δημοπούλου 5.Στόκκος 5.Ριχάνι
6.Κωνσταντίνου 6.Βολτέας 6.Κουρτάκη
7.Βασιλειάδου 7.Μεμέτ 7.Μπίτου
8.Κοσμίδης 8.Δηλόπουλος 8.Μανιώτης
9.Τόλκος 9.Τσολακίδου 9.Βασίλι
10.Μόσχου Π. 10.Γεωργίου 10.Γεωργούλας
11.Κυριατζή 11.Ισάκοβ 11.Αστρακάς
12.Μικροπούλου 12.Λιβέρης 12.Ισακίου
13.Πένου 13.Μπαντένσκι 13.Μανουσόπουλος
14.Στρόππου 14.Νταμότσεβα 14.Αποστολίδου
15.Αμούτζια 15.Ντιούδη 15.Αζίδης
16.Γυφτάκη 16.Ταμπούρα 16.Βασιλείου Χ.
17.Γραφάκος 17.Τζεφρώνης 17.Παπαγιάννη

18.Τσιώνης
ΤΡΙΜΗΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΖΥΓΩΝ
1ο 2ο 3ο
1.Καπουσούζη 1.Τσολακίδου 1.Πλουμής
2.Κοσμίδης 2.Γεωργίου 2.Ρετσέλης
3.Κυριακίδης 3.Γοργοράπτη 3.Τάνσαρλη
4.Κυριατζή 4.Ζιώγα 4.Τσούρα
5.Κωστοπούλου 5.Ζουϊκοβ 5.Χαμπλά
6.Μόσχου Δ. 6.Ισάκοβ 6.Αποστολίδου
7.Πένου 7.Καζιμίροβα 7.Μπίτου
8.Τάσιου 8.Λιβέρης 8.Ανυφαντή
9.Φρίμας 9.Μήττα 9.Γεωργούλας
10.Βασιλειάδου 10.Μπαλτζής 10.Μανιώτης
11.Δημοπούλου 11.Μπαντένσκι 11.Μιχαηλίδης
12.Χατζητοφή 12.Νταμότσεβα 12.Περικλέους
13.Ιωαννίδου 13.Ντιούδη 13.Ταγάρα
14.Καλλιάρα 14.Προύντζου 14.Βασιλείου Χ.
15.Μπακαούκας 15.Ταμπούρα 15Χονδρογιάννης
16.Παπαγεωργίου 16.Τζεφρώνης
17.Φωτιάδου 17.Τσιόγκα

18.Τσιώνης
ΤΡΙΜΗΝΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΖΥΓΩΝ
1ο 2ο 3ο
1.Τσιώνης 1.Μανιώτης 1.Ζιώγα
2.Λιβέρης 2.Χατζητοφή 2.Ζουϊκοβ
3.Μπαντένσκι 3.Καλλιάρα 3.Ισάκοβ
4.Γεωργίου 4.Χονδρογιάννης 4.Καζιμίροβα
5.Γοργοράπτη 5.Ταγάρα 5.Καπουσούζη
6.Μήττα 6.Περικλέους 6.Κοσμίδης
7.Ντιούδη 7.Ιωαννίδου 7.Κυριακίδης
8.Πλουμής 8.Μπακαούκας 8.Κυριατζή
9.Ρετσέλης 9.Ανυφαντή 9.Κωστοπούλου
10.Ταμπούρα 10.Γεωργούλας 10.Πένου
11.Τάνσαρλη 11.Μιχαηλίδης 11.Προύντζου
12.Τσιόγκα 12.Βασιλειάδου 12.Τάσιου
13.Τσούρα 13.Φωτιάδου 13.Τζεφρώνης
14.Αποστολίδου 14.Μπίτου 14.Τσολακίδου
15.Μπαλτζής 15.Δημοπούλου 15.Φρίμας
16.Χαμπλά 16.Παπαγεωργίου 16.Μόσχου Δ.

17.Βασιλείου Χ. 17.Νταμότσεβα
1. Οι εξετάσεις του Μαθήματος Σύγχρονες απεικονιστικές θα γίνουν Τρίτη 25 Μαϊου και οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν τη συμετοχή τους σε λίστα που έχει η Βασιλειάδου Ράνια

Τρίμηνα Παιδιατρικής (β μέρος)

Τρίμηνα Παιδιατρικής

4ο.Δεκέμβριος Φεβρουάριος

5ο.Φεβρουάριος Απρίλιος

6ο.Απρίλιος Μάιος

1.Πένου Βασιλική

1.Βασιλειάδου Ουρανία

1.Μπακαούκας Ισίδωρος

2.Κυριατζή Αναστασία

2.Δημοπούλου Βαρβάρα

2.Ευθυμίου Αντριάνα

3.Δημητρίου Μαρία

3.Ράλλη Χριστίνα

3.Δανάς Κων/νος

4. Φρίμας Απόστολος

4.Μπαλτζής Χαράλαμπος

4.Καλιάρα Αναστασία-Θεοδώρα

5.Μόσχου Δήμητρα

5.Χηράλης Απόστολος

5.Τσιόγκα Αικατερίνη

6.Μικροπούλου Αθανασία

6.Γεωργίου Γεωργία

6.Γοργοράπτη Ειρήνη

7.Αμούτζια Ευφροσύνη

7.Μεμέτ Ντιντσέρ

7.Μήττα Αγλαΐα

8.Γυφτάκη Σοφία

8.Γραφάκος Ιωάννης

8.Κάππα-Μαρκόβη Κορίνα

9.Κοσμίδης Νικόλαος

9.Καφαλή Κων/να

9.Αναγνώστου Ξανθή

10.Μόσχου Παρασκευάς

10.Καραγιάννη Σοφία

10.Ταμπούρα Πολυξένη

11.Αζίδης Γεώργιος

11.Παπαγεωργίου Παναγιώτης

11.Ντιούδη Μαρία

12.Ρετσέλης Κων/νος

12.Τσιομήτα Ευρυδίκη

12.Σπανοπούλου Κων/να

13.Πλουμής Κων/νος

13.Λιβέρης Ιωάννης

13.Χατζιτοφή Μαρία

14.Βασιλείου Νικόλαος

14.Τσιώνης Γεώργιος

14.Παλληκάρη Αθηνά

15.Κωνσταντίνου Παύλος.

15.Βολτέας Παναγιώτης

15.Φωτιάδου Στυλιανή


16.Μπαντένσκι Χουσεϊν

16.Πετροσιάν Αρμέν


17.Ιωαννίδου Δέσποινα.