Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010

Παρατίθενται οι ερωτήσεις στις οποίες θα εξεταστούμε στο επιλεγόμενο μάθημα "Σύγχρονες Απεικονιστικές Μέθοδοι".Από αυτές τις 20 θα πέσουν 5...όπως καταλαβαίνετε δεν προλαβαίνετε να βγάλετε την ύλη γι'αυτό ή τρέξτε να προλάβετε ή απλά παρατήστε τα.....:-PΘέματα κατ’επιλογήν

 1. Το σύστημα PACS είναι: α)σύστημα αρχειοθέτησης, μεταφοράς και διαχείρισης εικόνας των ακτινολογικών εξετάσεων σε νοσοκομειακό επίπεδο β)σύστημα διαχείρισης και κοστολόγησης υπηρεσιών υγείας γ)σύστημα επικοινωνίας μεταξύ μη συμβατών λογισμικών

 1. Οι ακτίνες – Χ είναι: α)ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με υψηλή συχνότητα και μεγάλης ενέργειας φωτόνια β)ραδιενεργός ακτινοβολία γ)ακτινοβολία από εναλασσόμενο ηλεκτρικό ρεύμα

 1. Στη μαγνητική τομογραφία χρησιμοποιούμε σαν σκιαγραφικά μέσα: α)μη ιονικές ιωδιούχες σκιαγραφικές ουσίες β)παραμαγνητικές ουσίες όπως το γαδολίνιο γ)διαλύματα με περιεχόμενο βάριο

 1. Στις ήπιες αλλεργικές αντιδράσεις από την ενδοφλέβια χορήγηση ιωδιούχων σκιαγραφικών μέσων είναι όλα εκτός από: α)αίσθημα θερμότητας β)τάση γιά έμετο και ναυτία γ)κνιδώδες εξάνθημα δ)προσωρινή διαταραχή της όρασης

 1. Ποιό από τα κατωτέρω είναι αληθές(-ή) στις εξετάσεις που χρησιμοποιούν ιοντίζουσα ακτινοβολία:α) πρέπει να περιορίζεται ο αριθμός τους β) πρέπει να αποφεύγεται η άσκοπη επαναληψή τους γ)πρέπει να χρησιμοποιείται η μικρότερη δόση ακτινοβολίας χωρίς όμως να επηρεάζεται η ποιότητά τους δ)πρέπει να αποφεύγεται η άσκοπη έκθεση σε αυτήν ομάδων του ευαίασθητου πληθυσμού όπως δηλαδή ο παιδικός πληθυσμός, οι νέοι στην παραγωγική ηλικία, η έγκυος γυναίκα στο πρώτο εξάμηνο της κύησης της ε)όλα τα ανωτέρω είναι αληθή.

 1. Ποιό από τα κατωτέρω είναι αληθές(-ή). Στις απεικονιστικές εξετάσεις πρέπει να: α)γνωρίζουμε λεπτομερώς το ιστορικό του ασθενούς β)προσδιορίσουμε τη μέθοδο εξέτασης γ)αναγνωρίσουμε εάν χορηγήθηκε σκιαγραφική ουσία δ)αναγνωρίσουμε την βλάβη και να προσδιορίσουμε και να αναλύσουμε τους χαρακτήρες της ε)να γίνεται σύγκριση με προηγούμενες εξετάσεις που έγιναν με παρόμοια τεχνική στ)όλα τα ανωτέρω είναι αληθή.

 1. Στις ακτινογραφίες θώρακα που ελήφθησαν «επι κλίνης», με τα φορητά ακτινολογικά μηχανήματα, τι από τα κατωτέρω δεν είναι αληθές(-ή): α) ο καρδιαγγειακός σχηματισμός είναι μεγενθυμένος β) λόγω των μεγάλων χρόνων έκθεσης εμφανίζεται αυξημένη πνευμονική αγγείωση που ψευδώς μπορεί να εκληφθεί σαν πνευμονικό οίδημα γ)είναι δύσκολη η διάγνωση της παρουσίας πλευριτικής συλλογής δ)ο πνευμοθώρακας διαγιγνώσκεται ευκρινώς.

 1. Με τη βοήθεια της αξονικής τομογραφίας απεικονίζονται και παρακεντώνται με λεπτή βελόνα, μετά από στόχευση ενδοπαρεγχυματικές εξεργασίες του πνεύμονα αλλά και του θωρακικού τοιχώματος. α)σωστό β)λάθος

 1. Στην μαγνητική χολαγγειοπαγκρεατογραφία (MRCP) χρησιμοποιείται σαν σκιαγραφικό μέσο παραμαγνητική ουσία α)σωστό β)λάθος

 1. Πλεονεκτήματα της μαγνητικής χολαγγειοπαγκρεατογραφίας (MRCP) είναι τα κατωτέρω εκτός από: α) είναι μή επεμβατική μέθοδος β)είναι αξιόπιστη γ)απεικονίζει λίθους στην ενδοπαγκρεατική μοίρα του χοληδόχου πόρου δ)δεν απεικονίζει τον κυστικό πόρο

 1. Η εξέταση εκλογής γιά την ανάδειξη πνευμονικής εμβολής στην οξεία φάση είναι: α)η μαγνητική τομογραφία πνευμόνων β)η ελικοειδής αξονική τομογραφία γ)η αγγειογραφία των πνευμονικών αρτηριών δ) το σπινθηρογράφημα αιμάτωσης

 1. Η θεραπευτική μέθοδος εκλογής στην νεφραγγειακή υπέρταση, αρτηριοσκληρυντικής ή ινομυώδους δυσπλασίας είναι α) η χειρουργική επέμβαση β)η διαδερμική αγγειοπλαστική των νεφρικών αρτηριών γ)η τοποθέτηση μεταλλικών ενδοπροθεμάτων (stent) χωρίς προηγούμενη θεραπευτική παρέμβαση

 1. Ενδείξεις γιά αρτηριογραφία είναι: α)η ανάδειξη της αγγειακής ανατομίας και των ιδιομορφιών μιάς περιοχής, πριν μιά χειρουργική επέμβαση με σκοπό την ελάττωση του χρόνου της επέμβασης β)η απεικόνιση διαφόρων παθήσεων των αγγείων όπως στενώσεις, αποφράξεις, θρομβώσεις, ανευρύσματα και αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες γ)η ανάδειξη περιοχής αιμορραγίας δ)η χαρτογράφηση της αγγειοβρίθειας νεοπλασματικής εξεργασίας ε)η ταυτόχρονη διενέργεια θεραπευτικής πράξης (εμβολισμός, αγγειοπλαστική) στ)όλα τα ανωτέρω αποτελούν ενδείξεις

 1. Πλεονεκτήματα της ψηφιακής αφαιρετικής αγγειογραφίας (DSA) έναντι της συμβατικής αγγειογραφίας είναι: α)η ευκρινέστερη απεικόνιση των αγγειακών δομών β)το γεγονός ότι δεν επιπροβάλλονται οι οστικές δομές γ)αναδεικνύονται και μικρά αγγεικά στελέχη δ)λόγω της υψηλότερης ευκρίνειας απαιτείται μικρότερη ποσότητα σκιαγραφικού μέσου ε)όλα τα ανωτέρω

 1. Ο θεραπευτικός εμβολισμός χρησιμοποιείται : α)γιά την θρόμβωση αιμορραγούντος αγγείου σε περιπτωσεις οξείας αιμορραγίας β)γιά τον εμβολισμό νεοπλασμάτων γ)γιά την απόφραξη αρτηριοφλεβωδών δυσπλασιών δ)γιά την αντιμετώπιση συχνά αιμορραγούντων και ευμεγέθων ινομυωμάτων της μήτρας

 1. Η διαδερμική θερμοπληξία εφαρμόζεται: α)στους μεταστατικούς όγκους του ήπατος β)στους μεταστατικούς όγκους του νεφρού γ)στούς πρωτοπαθείς όγκους του μυικού συστήματος δ) στούς πρωτοπαθείς όγκους του πνέυμονα

 1. Στην μαγνητική μαστογραφία χρησιμοποιείται παραμαγνητική ουσία, όπως το γαδολίνιο: α)σωστό β)λάθος

 1. Στις τεχνικές εικονικής ενδοσκόπησης απεικονίζονται τρισδιάστατα: α) οι ενδοαυλικές,ενδοκοιλοτικές εξεργασίες β) οι εξωτοιχωματικές αλλοιώσεις και επεκτάσεις όγκων γ) τα διάφορα σπλάγχνα με τις αγγειακές δομές τους

 1. Η απεικονιστική μέθοδος εκλογής στην ανάδειξη του εγκολεασμού στα παιδιά είναι: α)το υπερηχοτομογράφημα β)η αξονική τομογραφία γ)η μαγνητική τομογραφία

 1. Η απεικονιστική μέθοδος εκλογής στην ανάδειξη υπερτροφικής πυλωρικής στένωσης είναι: α)το βαριούχο γεύμα β)η πλήρωση του στομάχου με γαστρογραφίνη γ)το υπερηχοτομογράφημα δ)η αξονική τομογραφία ε)η μαγνητική τομογραφία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου