Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2010

Η εξέταση του μαθήματος πειραματική χειρουργική θα γίνει 28/09/2010. Οι εγγραφές στο 2ο όροφο στη δοιήκηση στο γραφείο της χειρουργικής των ζυγών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου